ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ ආරක්ෂකයා

  • Aluminium Alloy Guardrail

    ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ ආරක්ෂකයා

    ට්‍රක් රථ, ට්‍රේලර් සහ ඉංජිනේරු වාහනවල පැත්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ ආරක්ෂකය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරයි. එය සැහැල්ලු බර, හොඳ ස්ථාවරත්වයක් සහ ශක්තිමත් මලකඩ ප්‍රතිරෝධයක් සහිත ඉහළ පෙළේ නිෂ්පාදනයක් වේ. ඔබේ අවශ්‍යතා අනුව එය රිසිකරණය කළ හැකිය.