ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ඉණිමඟ

  • Aluminium Alloy Ladder

    ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ඉණිමඟ

    මෙම නිෂ්පාදනය ඉහළ ශක්තියකින් යුත් ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ පැතිකඩ භාවිතා කරයි. එය භ්‍රමණය විය හැකි අතර trcuk.lt යනු මතුපිට ඔක්සිකරණ ප්‍රතිකාරය, ලස්සන හා ත්‍යාගශීලී, ඇන්ටිස්කිඩ් ආචරණය හොඳයි.