ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ පැතිකඩ

  • Aluminum Alloy Profile

    ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ පැතිකඩ

    අපගේ සමාගමට ඇලුමිනියම් පැතිකඩ නිස්සාරණ නිෂ්පාදන මාර්ග 3 ක් ඇත. ප්‍රධාන නිෂ්පාදනය 6061, 6063, 6082 විශාල හරස්කඩ වර්ග, කාර්මික ඇලුමිනියම් පැතිකඩෙහි සංකීර්ණ කොටස. CAIXIN කාර්මික ඇලුමිනියම් පැතිකඩ නිෂ්පාදන අභ්‍යවකාශ හා නාවික, ආරක්ෂක හා මිලිටරි, දුම්රිය ප්‍රවාහනය, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික් කර්මාන්තවල බහුලව භාවිතා වන අතර ලෝකයේ රටවල් 30 කට වැඩි ගණනකට අපනයනය කරයි.