ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ කර්මාන්තය ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදන

  • Aluminum Aerial Working Platform

    ඇලුමිනියම් ගුවන් ක්‍රියාකාරී වේදිකාව

    එය ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහයෙන් සාදා ඇති බැවින් එහි බර මල නොබැඳෙන වානේ සහ යකඩ මෙන් තුනෙන් එකක් පමණි.
    ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ වැඩ කරන වේදිකා අහසට ඔසවා තැබීමෙන් එන්ජින්වලට ඔවුන්ගේ ශක්තියෙන් සියයට 60 කට වඩා ඉතිරි කර ගත හැකිය.
    එය මලකඩ, දූෂණය හා ප්‍රතිචක්‍රීකරණයෙන් තොරය.